Rashtriya Yuva Saptah 2015, Kickboxing Championship