Results 

 

Gold Medals : Aarav Patel, Piyush Viras, Vighnesh Murkar, Abhishek Sah, Vighnesh Nar,

                   Balachander Mark, Roshan Shetty, Sanjay Sharma, Omkar Murkar,

                   Vanbalan Nadesan, Prajwal Khandare, Labin James, Mahesh Jadhav,

                   Aman Suvarna,Rahul Salunkhe, Reah Naidu, Anshika Barai, Mansi Gaikwad,

                   Tanisha Sonawane, Blessy Naidu, Minaz Abid Rain, Namrata Nadar,

                   Preethi Shetty, Megha Deshmukh, Sharon Dias.

Silver Medals : Priya shetty, Aadi Bachal, Niranjan Patil, Anand Pawar, Siddharth Devendra,

                     Mahesh Bhaskar, Kaushal Sawant. 

Bronze Medal : Sushant Dhoble, Nishit Vishwkarma, Saniket Salaskar.

 
 
 
 
 
 
 
Shito Ryu Sports Karate & Kickboxing Asso.(Regd.) 0