Budo Meyor Chashak 2017
 NameeventMedalCr No
1ग्रिशम पटवर्धन कुमीते कांस्य 11
2सिरील रेक्स कुमीते कांस्य 23
3आदी बाचल कुमीते सुवर्ण 45
4दक्ष शेट्टी कुमीते सुवर्ण 53
5भावार्थ नाईककुमीते रौप्य 54
6सिद्धांत हांडे कुमीते कांस्य 59
7साहिल देवघरकरकुमीते कांस्य 99
8सुजल कोळंबकर कुमीते कांस्य 103
9रुद्रा लाड कुमीते कांस्य 109
10अथर्व धबधबे कुमीते कांस्य 110
11विजय पाडियाचीकुमीते  111
12तनय डोबलेकुमीते  112
13शुभम शाहू कुमीते  118
14अभिजित पटेलकुमीते सुवर्ण 149
15प्रज्वल खांदारेकुमीते रौप्य 150
16रिया नायडू कुमीते कांस्य 151
17विघ्नेश उमेश मुरकर कुमीते सुवर्ण 169
18रोहित जैसवार कुमीते सुवर्ण 185
19रोशन शेट्टी कुमीते रौप्य 186
20राहुल साळुंखे कुमीते सुवर्ण 197
21महेश जाधव कुमीते सुवर्ण 216
22अथीवा लाड कुमीते सुवर्ण 236
23अभिनया चंद्रसेकरकुमीते कांस्य 282
24अंशिका बरई कुमीते सुवर्ण 312
25तेजल बेदमुथा कुमीते रौप्य 361
26मेघा देशमुख कुमीते रौप्य 400
27अभिजित पटेलकाता  432
28दक्ष शेट्टी काता कांस्य 433
29तेजल बेदमुथा काता रौप्य 434
30रोशन शेट्टी काता सुवर्ण 435
31विजय पाडियाचीकाता  436
32प्रज्वल खांदारेकाता  437
33शुभम शाहू कातासुवर्ण 438
34विघ्नेश उमेश मुरकर काता रौप्य 439
35मेघा देशमुख कातासुवर्ण 440
36राहुल साळुंखे काता 441
37महेश भास्कर काताकांस्य 442
38आदी बाचल कुमीते सुवर्ण 443
 महेश भास्कर कुमीते सुवर्ण 444
 
 
 
 
 
 
 
Shito Ryu Sports Karate & Kickboxing Asso.(Regd.) [-cartcount]