Budo Meyor Chashak 2017
NameeventMedalCr No
ग्रिशम पटवर्धन कुमीते कांस्य 11
सिरील रेक्स कुमीते कांस्य 23
आदी बाचल कुमीते सुवर्ण 45
दक्ष शेट्टी कुमीते सुवर्ण 53
भावार्थ नाईककुमीते रौप्य 54
सिद्धांत हांडे कुमीते कांस्य 59
साहिल देवघरकरकुमीते कांस्य 99
सुजल कोळंबकर कुमीते कांस्य 103
रुद्रा लाड कुमीते कांस्य 109
अथर्व धबधबे कुमीते कांस्य 110
विजय पाडियाचीकुमीते  111
तनय डोबलेकुमीते  112
शुभम शाहू कुमीते  118
अभिजित पटेलकुमीते सुवर्ण 149
प्रज्वल खांदारेकुमीते रौप्य 150
रिया नायडू कुमीते कांस्य 151
विघ्नेश उमेश मुरकर कुमीते सुवर्ण 169
रोहित जैसवार कुमीते सुवर्ण 185
रोशन शेट्टी कुमीते रौप्य 186
राहुल साळुंखे कुमीते सुवर्ण 197
महेश जाधव कुमीते सुवर्ण 216
अथीवा लाड कुमीते सुवर्ण 236
अभिनया चंद्रसेकरकुमीते कांस्य 282
अंशिका बरई कुमीते सुवर्ण 312
तेजल बेदमुथा कुमीते रौप्य 361
मेघा देशमुख कुमीते रौप्य 400
अभिजित पटेलकाता  432
दक्ष शेट्टी काता कांस्य 433
तेजल बेदमुथा काता रौप्य 434
रोशन शेट्टी काता सुवर्ण 435
विजय पाडियाचीकाता  436
शुभम शाहू काता  437
विघ्नेश उमेश मुरकर काता रौप्य 438
मेघा देशमुख कातासुवर्ण 439
राहुल साळुंखे कातासुवर्ण 440
महेश भास्कर काता 442
आदी बाचल काताकांस्य 443
महेश भास्कर कुमीते सुवर्ण 444