26 th SSKKA Training Camp 2021

Date 11 th Jan to 13 th Jan 2021

Venue : Jashan Farms, Panvel

Cantact: 9820 4761 05,  8083 8083 79,  8083 8083 59

* required
Send message

1) Mahendraraj

2) SHUBHAM SAHU

3)Sayyad Mohammad Affan

4) Yashraj Sharma

5) Shubham V.Awhad

6) Piyush Motilal yadav

7) Piyush .P. Viras

8)  Robinson Jairaj

9)  Wins patil

10) Sandya Dikshit

11) Samta Dikshit

12 ) Ashish balkrishna mahadik

13) Bhupesh nikendra vaity

14) Vijay Ramchandran Padaiyachi

15) Salome Salomon

16)Alok krishna brid