New registration and ID number in the year 2022

Sr No. STUDENT NAMEM/FDOJOID CODE
1ASHWIT PAWAN KUMAR AGRAHARIMSHSM22060001
2SANA SHAMSHAD SHAIKHFSHSM22060102
3ADITYA SANTOSH PATWAMSHSM22060003
4ANUSHKA ANAND FSHSM22060104
5ABHAY AMARJEET VARUNMSHSM22060005
6OMKAR SANTOSH BHOSALEMSHSM22060006
7GAURAV SANTOSH BHOSALEMSHSM22060007
8ANIRUDH ANANDMSHSM22060008
9PRAPTI PRAVIN REDKARFLMP22050101
10PRUTHA VAIDYAFLMP22050102
11VIDULA  MALKARFLMP22050103
12SHIVRAJ MALKARMLMP22050004
13SAVEER PALAYEMLMP22050005
14SHAURYA GAWADEMLMP22050006
15SAEE N GAWADEFLMP22050107
16SWARAJ NAVNEET SHINDEMLMP22050008
17AARADHYA SNEHAL MARATHEMLMP22050009
18CHAITYA MULLIN GALAMOLPS22040001
19RAJEEV RAJESHMOLPS22040002
20MALISHA S. DEVENDRANFOLPS22040103
21DEVANSH VISHAL SAKHARKARMOLPS22040004
22ESAHANTMOLPS22040005
23DHRUVIN SHETTYMOLPS22040006
24SHEREEN A. MOLLAHFOLPS22040107
25KIYAAN ALTAF SHAIKHMOLPS22040008
26ARMAAN ALTAF SHAIKHMOLPS22040009
27DAIVIK SACHIT OVHALMOLPS22040010
28RACHIT SUBEDAR JAISWARMPWS22030001
29PATTEM HEMANTHKUARMPWS22030002
30ANSH SANOJ YADAVMPWS22030003
31ANSHIKA SANDEEP YADAVFPWS22030104
32KRUSHAK SANTOSH GOSAVIMPWS22030005
33SRUSHTHI S. DHOTRE FPWS 22030106
34ASHUTOSH SAMAL M OLPS 22040011
35MEET RUPESH PAYELKAR M PWS 22030007
36MAHI RUPESH PAYELKAR F PWS 22030108
37YATHARTH BUDAMALA M PWS RJ22030109
38PARTH SANTOSH JOGLE M OLPS  22040011
39ASHWINI JAMBALE F SHSM 22060109
40KRATAV CHANDRASEKAR THEVAR M KTS 22070001
41AARAV AMOL KAMBLE M KTS 22070002
42KAIVALYA PRAVIN SALUNKHE M PWS 22030010
43    
44 AARAV AMOL KAMBLE M KTS 22070002
45HARMANJYOT SINGH KHARA M OLPS 22040012
46PRANESH HARIKISHIN SUHJANI M OLPS 22040013
47VIRAAT HARIKISHIN SUHJANI M OLPS 22040014
48VISHESH HARIKISHIN SUHJANI M OLPS 22040015
49ANSH KISHORE MARU M OLPS 22040016
50YASH GIRISH PARMAR M OLPS22040017
51SARTHAK BAPU PATIL  M SHSM 22060010
52ABDUL RAHEEM QURESHI M SHSM 22060011
53NEEL YOGESH GOLE M OLPS 22040018
54CHRISTINA ANTHONY VARDHAN F OLPS 22040119
55OMKAR SUNIL KAMBLEMOLPS 22040020 
56AARIV SUNIL KAMBLE MOLPS 22040021 
57ALFYN JERRYL REXMOLGC22010001 
58YADNESH KISHOR KHADEM PWS22030011 
59SIMON ANTHONY VARDHANM OLPS 22040022 
60BHOOMI ANIL PARERAO F OLPS 22040123 
61NIDHI G. VISHWAKARMA F PWS 22030112 
62SHLOK PRAVEEN PUNJABI M OLPS 22040024 
63SIYA PRAVEEN PINJABIF OLPS 22040125 
64HRIDAN RAKESH DHUMAK M OLPS 22040026 
65NAYAN PRAFUL GAIKWAD M OLPS 22040027 
66ADHVAITH VINOD KITHANI M OLPS 22040028 
67 URVISH JAGDISH KITHANI M OLPS 22040029 
68TRUPTESH DINESH DHURI OLPS 22040030 
69TANSHEE ANIL PANDE M OLPS 22040131 
70 JAYESH M. POKHARE M OLPS22040032 
71ANAY SACHIN NAIR M OLPS 22040033 
72 HARSHIT RAJU SINGH M OLPS 22040034 
73 DHANVITH HARISH SHETTY M OLPS 22040035 
74SAKSHATH HARISH SHETTY M OLPS 22040036 
75 JAY G. RAWAL M SHSM 22060012 
76 DISHA DEEPAK SAHAF PWS 22030113 
77 ARNAV DHEERAJ VAISHYA M PWS 22030014 
78AHAD SHAIKH M PWS 22030015 
79 SAMAD SHAIKH M PWS 22030016 
80KRITIKA PREMSHANKAR SHUKLA F PWS 22030117 
81     
82     
83     
84     
85     
86     
87     
88     
89     
90     
91     
92     
93     
94     
95     
96     
97     
98     
99     
100     
 
 
 
 
 
 
 
Shito Ryu Sports Karate & Kickboxing Asso.(Regd.) 0